Main content start

圖書館

專業及持續教育學院圖書館
香港九龍紅磡紅樂道 8 號
香港理工大學紅磡灣校園9-10樓
熱線: 3746 0850
傳真: 2330 7159

香港九龍油麻地海庭道 9 號
香港理工大學西九龍校園北座 4-6 樓
熱線: 3746 0860
傳真: 2625 9358

HHB - 紅磡灣校園
WK-S - 西九龍校園-北座
WK-N - 西九龍校園-南座