Main content start

學生事務處

專業及持續教育學院
學生事務處

香港九龍紅磡紅樂道 8 號
香港理工大學紅磡灣校園 4 樓

香港九龍油麻地海庭道 9 號
香港理工大學西九龍校園北座 N301 室

HHB - 紅磡灣校園
WK-S - 西九龍校園-北座
WK-N - 西九龍校園-南座